Saxkjøbing RoklubHer ror vi


Som roere holder vi os normalt tæt til kysten. Men det er altid rart at vide, hvor man ror, og hvordan farvandet omkring, og længere ude, ser ud. Hvor går sejlruter og sejlrender med trafik af coastere og lystsejlere? Og hvor må man ikke ro på grund af fuglene og deres ynglepladser.

Dagligt rofarvand

Herunder ser du Kort & Matrikelstyrelsens søkort over Sakskøbing Fjord i formindsket målestok.

Dagligt rofarvand er fra Sakskøbing Havn til østlig side af Svanevig vest for Bandholm og Rodnæs.