Saxkjøbing RoklubKlubhus

Ordensregler

Efter branden 7. september 2004 har Saxkjøbing Roklub opført et nyt klubhus med mødelokale, køkken, motionsrum, bådehal og toiletter.

Saxkjøbing Roklub er åben tirsdag og torsdag

Åbningstid fra standerhejsning til 31. august kl. 18:30

Åbningstid fra 1. september til 30. september kl. 18:00

Åbningstid fra 1. oktober til standerstrygning kl. 17:30

Hvis der ikke er kommet nogen inden 30 minutter efter åbningstid, må der lukkes efter rengøringen.

Sculler -, kajak- roning må foretages når vandet er 16 grader varmt, ellers med følgebåd

Vagthavende åbner og lukker klubben, samt tilser at redningsveste, klude er på plads, og lyset er slukket inden der lukkes.

Vagthavende er ansvarlig for at bådene sammensættes så der er en styrmand i hver båd. Båden samt mandskab er indført i bogen inden holdet går ud, og at der bliver skrevet retur

Vagthavende skal hjælpe med, at bådene kommer forsvarligt på vandet, og få bådene forsvarligt op af vandet igen, samt tilse at både, åre og svirvler bliver rengjorte efter brug.

Vagthavende skal holde ro og orden i klubben.

Bestyrelsen

GÆSTER: Kontakt bestyrelsen for at aftale nærmere.


Aftenaktiviteter i klubhuset, 2012.


Arbejdsweekend i klubhuset, forår 2012.