Saxkjøbing Roklub
Velkommen til Saxkjøbing Roklub

– en gammel forening i nye rammer.
Velkommen til aktiviteter på vand og land samt mulighed for socialt samvær i spændende rammer på Sakskøbing Havn.
Bestyrelsen håber, at nye såvel som gamle medlemmer får bedre kendskab til klubben og alle de muligheder et medlemskab indebærer. Vel mødt.


Vandtemperaturen
er nu over 14 grader C

Husk at overholde gældende CORONA foreskrifter.
med rohilsen,
Svend.


CORONA:

Kulturministeriet har d. 8. juni udsendt retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)

Forudsætningen for at idræts- og foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter samt idræts- og fritidsfaciliteter indendørs kan genåbnes, og for at medlemmer, kunder og andre brugere kan forventes at genoptage deres aktiviteter er, at medlemmer/kunder/brugere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forening/institution/virksomheds ledelse og ansatte eller øvrigt ansvarlige, tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde hvor smittespredningen begrænses mest muligt.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til hvordan foreningslivet foretager genåbning, men det ændrer ikke på, at foreningslivet er forpligtet til at overholde alle krav til lokaler, afstandskrav og forsamlingsforbuddet, ligesom Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger skal overholdes.

Link til Kulturministeriets notat med retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter gældende fra 8. juni:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

Forsamlingsforbuddet hæves fra mandag den 8. juni til 50 personer fra 10 personer.

Orientering fra bestyrelsen, 19. maj - pdf

Forholdsregler 19. juni - pdf


31. oktober 2019 - på med vanterne