Saxkjøbing Roklub
Velkommen til Saxkjøbing Roklub

– en gammel forening i nye rammer.
Velkommen til aktiviteter på vand og land samt mulighed for socialt samvær i spændende rammer på Sakskøbing Havn.
Bestyrelsen håber, at nye såvel som gamle medlemmer får bedre kendskab til klubben og alle de muligheder et medlemskab indebærer. Vel mødt.


Vandtemperaturen
er nu over 14 grader C

Husk at overholde gældende CORONA foreskrifter.
med rohilsen,
Svend.


CORONA:

2. juli 2020:
Kære medlemmer af Saxkjøbing Roklub

Så er vi lidt nærmere på et normalt klubliv. Vi har fået lov til at genåbne både indendørs og udendørs aktiviteter, men skal stadig huske god hygiejne og afstand. På vandet gælder det primært, at faste rohold prioriteres. Vi må igen bruge omklædning, bad og motionsrum med hensyntagen. I må fortsat gerne flytte romaskinerne ud i bådehallen og åbne portene – det giver en helt anden oplevelse i ”pagt” med naturen. Benyt nu lejligheden til en tur på vores dejlige fjord. Vi mødes som hovedregel tirsdag og torsdage kl. 17:30, men husk, at du, som ”frigivet” roer kan benytte klubbens materiel under det gældende reglement på andre tidspunkter.
Forsamlingsforbuddet hæves fra mandag den 8. juni til 50 personer fra 10 personer.

Orientering fra bestyrelsen, 19. maj - pdf

Forholdsregler 19. juni - pdf


31. oktober 2019 - på med vanterne