Nyheder for roere

.

Morten tæller indholdet af GRISEN, som i disse tider også kan støttes via MobilePay😊

119-års fødselsdag. Alle venter spændt på at grillemester Morten Borg Jensen kommer med maden.

3. juli 2024:

FÆLLESTRÆNING PÅ VANDET:
Kom i klubben og tag en tur på vandet i en af vores mange både, kajakker eller SUPs. Som udgangspunkt mødes vi mandage og onsdage kl. 17:00. Det er muligt at lave andre aftaler, og det er der nogle, som har gjort. Så velkommen til aktiviteter på vand!

MEDLEMSGODE:
DU KAN LEJE ET SMÅRUMSSKAB – MEN VI HAR BRUG FOR HJÆLP
Skabe i omklædningsrummene.
Vi vil gerne have et overblik over, hvor mange skabe i omklædningsrummene der er udlejet og dermed, hvor mange vi har at kunne tilbyde medlemmerne. Men der findes ikke en liste over, hvem der har hvilket skab! Det prøver vi nu på at få.
Derfor vil der komme en gul seddel med nummeret på skabsnøglen på hvert enkelt skab. Hvis det er dit skab, beder jeg om, at du skriver dit navn på sedlen og lægger sedlen i den plasticlomme, som jeg sætter på opslagstavlen.
Sedlerne vil blive siddende i hele juli måned. De skabe, hvor sedlerne herefter ikke er fjernet, vil jeg regne for at være ledige skabe, som kan lejes ud.
Jeg håber, I vil være med på legen!
Rohilsen, Karen.

Det koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen ved udmeldelse/fraflytning eller lignende. Karen Bressing er ansvarlig for nøgler/udlejning.

Mange roer-hilsner
Ulla.

Vi havde arbejdsdag i går lørdag den 06.04.2024. Det var desværre intet tilløbsstykke, men det var et arbejdsomt team, der var mødt fra starten. Vi fik lavet de fleste af Morten Dunchs ”to do – liste”. Der blev bl.a. tjekket vandtryk på badevandet, og det arbejdes der stadig med. Der blev også spulet svalegang og broer/ponton. Det som vi mangler, er klargøring af både, så måske skal ”din” både have en ekstra klargøring inden den kommer på vandet.

Standerhejsningen gik stille og roligt, der blev hejst en flot og helt ny klubstander, som Tine har syet – nu er vi spændt på, om vi kan få en stille sæson hvad vind angår, så klubstanderen kan holde det meste af sæsonen. Resultatet af vinterens aktiviteter i motionslokalet:
Ergometer – sæson 2023/24:
1. Leif Bilslev-Jensen 1.282 km à POKAL – TILLYKKE
2. Morten Borg Jensen 800 km
3. Claus T. Petersen 741 km
4. Tommy Christensen 688 km
5. Martin Dencher Jørgensen 620 km
I alt i ergometer 11.688 km (ca. 2.800 km mere end i sæson 2022/23) roet af 53 medlemmer – FLOT – FLOT!!!!! HÅBER AT DER OGSÅ ER MANGE, DER VIL MED PÅ VANDET😊
Cykel – sæson 2023/24:
1. Kirsten Bach 646 km
2. Svend Rykær 19 km
I alt på cykel 665 km
Løbebånd – sæson 2023/24:
1. Kirsten Bach 829 km
2. Åse Antonsen 41 km
I alt på løbebåndet 881 km af 4 medlemmer
Cross – sæson 2023/24:
Eigil Juhl er den eneste, der har noteret aktivitet på crosstræneren – i alt 251 km.

Så nu er det muligt at komme på vandet – alt afhængig af vejr, vind og vandtemperatur. Vi lægger nok lidt stille ud, og træner indendørs her i starten af sæsonen. Roaftener er aftalt til:
mandage og onsdage kl. 17:00
HUSK: der er endnu mulighed for at aflægge svømmeprøve – fredag den 12. april og/eller fredag den 19. april kl. 17-18.

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling:
Den foreslåede vedtægtsændring om halvårsmedlemskab og ændring af proceduren for indkaldelse til generalforsamling blev godkendt. Det betyder følgende tilføjelser:

§ 3.
Halvårsmedlemskab opnås på samme forhold som aktivt medlemskab. Som halvårsmedlem har man adgang til at bruge klubbens faciliteter halvdelen af året og er den anden halvdel at betragte som passivt medlem.
Man har som halvårsmedlem stemmeret til generalforsamlingen, også selv om den skulle ligge i det halvår, man ikke er aktiv.

§ 9.
Halvårsmedlemmer betaler hvert halvår for sig henholdsvis ved starten af april og oktober kvartal. Deres kontingent er i det halvår de er aktive lig med alle andre aktive medlemmer og i det halvår de er passive lig med kontingent for passive medlemmer.

§ 15.
Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel ved enten skriftlig tilsigelse af hvert enkelt medlem, og/eller ved annoncering på diverse medier.

Bestyrelsen håber på en aktiv sommersæson.
Spørg om træningstider mv., hvis du er i tvivl. Instruktørerne har meldt ud om indendørstræning.

Mange roer-hilsner
Ulla

Kære medlemmer i Saxkjøbing Roklub

KLUBAFTEN ONSDAG DEN 3. APRIL KL. 18:30
Vi klargør bådene til den kommende rosæson. Morten Borg har styr på opgaverne; men vask og polering kunne være en opgave.
Klubben byder på lidt at drikke.

ARBEJDSDAG, STANDERHEJSNING OG
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 6. APRIL
Der er arbejdsdag lørdag den 06.04.2024 kl. 10.00, standerhejsning kl. 14.00 og ekstraordinær generalforsamling kl. 15.00.

Vi starter med arbejdsdag, hvor Morten Dunch har styr på opgaverne. En af dem er oprydning i bådhallen, så der bliver brug for en trailer til at køre på genbrugspladsen. Klubben sørger for lidt til maven til frokost.

Tine Dunch har igen syet en fin klubstander, som hejses kl. 14:00. Måske lykkes vi med at synge en sang til ære for flaget. Herefter er der kaffe og kage i klublokalet inden det afsløres, hvem der har roet flest km i ergometer i løbet af vintersæsonen. Vi skal også høre om de øvrige resultater i motionsrummet. Så møde op – doner evt. en lagkage eller en anden slags kage.

Da vi ikke var nok til at vedtage ændringer af klubbens vedtægt på den ordinære generalforsamling indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 06.04.2024 kl. 15.00. Denne vil være beslutningsdygtig uanset fremmøde, men bestyrelsen håber, at mange bakker op. Vi har også fået et tilbud på opgradering af vores varmtvandssystem. Et forslag som bestyrelsen gerne vil præsentere.

Tilmelding på e-mail til ulla@bp-u.dk eller på listen i klubhuset.

Mange hilsner - vi håber på stor opbakning – Saxkjøbing Roklub / Ulla

NB: HUSK AT AFLÆGGE SVØMMEPRØVE, HVIS DU ØNSKER AT KOMME PÅ VANDET I 2024
Du skal kunne svømme 300 meter (robåd, SUP) og 600 meter (kajak). Det kan du gøre i Sakskøbing Svømmehal fredag den 5., 12. eller 19. april kl. 17-18.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 12. MARTS 2024 KL. 18:30 I KLUBLOKALET, HAVNEGADE 6, 4990 SAKSKØBING
Vi starter aftenen med et par stykker smørrebrød.
Herefter tager vi fat på generalforsamlingen.
Dagsordenen er i henhold til vedtægterne.
OBS: Det skal dog bemærkes, at bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer (mulighed for halvårskontingent). Så det er vigtigt, at rigtig mange medlemmer bakker op, og deltager i generalforsamlingen.
Herudover forslag til projekt om udvidelse af motionsrum og stillingtagen til installation af videoovervågning.
Medlemmerne har også mulighed for at stille forslag til dagsordenen, som skal sendes til Ulla Petersen, ulla@bp-u.dk senest den 8. marts 2024.

Arbejdsdag og standernedhaling 

Karen Bressing modtager fighterpokalen.
Læs om arbejdsdag og standernedhaling (pdf)

Morten Borg overrækker kammeratskabspokalen til Claus Petersen.

FLIDS hjemmeside

.

KLUBAFTEN ONSDAG DEN 4. OKTOBER
Afhængig af vejret er der mulighed for lidt motion inde eller ude fra kl. 16:30.
Kl. 18:30 vil Mai Wandrup fortælle om hvad der er af spændende planer for havneområdet ved roklubben i forbindelse med kommunens masterplan for ”Fremtidens havn og forbindelsen til torvet”. Herefter nydes en kap kaffe og/eller te hvorefter Mai fortæller om sæsonen i SUP-afdelingen.
NB: den 6. oktober kl. 17-18:30 holdes INFOMØDE om planen i festsalen på Saxenhøj – tilmeld på www.guldborgsund.dk/sakskoebing.

ARBEJDSDAG OG STANDERSTRYGNING LØRDAG DEN 28. OKTOBER
Der er arbejdsdag lørdag den 28.10.2023 kl. 10.00 og standerstrygning kl. 14.00.
Der sendes indbydelse ud senere og sættes tilmeldingsliste op i klubhuset. Her kan du se et bud på, hvilke opgaver der venter. Håber på stor opbakning.

FLIDS hjemmeside

Arkivbillede.

Nye tider for fælles roning
mandage og onsdage

Kære medlemmer i Saxkjøbing Roklub
Der indføres fra i morgen onsdag den 14. Juni 2023 nye tider for vores fællesroning mandage og onsdage: vi mødes kl. 16:30!
Beklager den sene besked om denne ændring. Der vil nok være lidt forvirring om hvornår vi mødes her i starten. Jeg håber, at der er lidt flexibilitet, så alle, der gerne vil – kommer med på vandet.
Med venlig hilsen
Saxkjøbing Roklub v/Ulla (mobil 29648331)
NB: Mandag den 19/6 får roklubben besøg af Sakskøbing Rotary klub – Så der bliver forhåbentlig stor aktivitet.

FLIDS hjemmeside

.

Hvad sker der på havnen?

Saxkjøbing Roklub åbner dørene i klubhuset, Havnegade 6, tre onsdage i maj, d. 17., 24. og 31. - alle dage kl. 17.30.
Hvor der vil være mulighed for at prøve både kajak, robåde og stand-up-padling. Klubben har kajakker, robåde af forskellige typer, SUP-boards og sikkerhedsudstyr. Det eneste krav er, at man skal kunne svømme.
Tag gerne praktisk tøj på.
Alle er velkomne - instruktører og hjælpere står parat til at hjælpe gæster i gang. - Og selvfølgelig håber vi på, at nogen finder det så sjovt, at de efterfølgende har lyst til at melde sig ind i klubben

Standerhejsning 25. marts

Standerhejsning 25. marts: Svend Rykær trodser regnvejret.
Resultater i vinter:
Cross - Cykel - Ergometer - Løbebånd.

Karen Bressing: Ved lørdagens standerhejsning, 25. marts, fik roklubben et nyt æresmedlem: Svend Rykær. Tak for mere end 25 års arbejde i bestyrelsen og alle mulige andre opgaver for klubben! 

Mesterskabsturneringen

Bronce til Mai Wandrup.

Sølv til Carl Dunch.

FLIDS hjemmeside

.

Kommende arrangementer 

ARBEJDSDAG OG STANDERHEJSGNING LØRDAG DEN 25. MARTS 2023
Der er arbejdsdag den 25.03.23 kl. 10.00 og standerhejsning kl. 14.00 – TILMELD GERNE.

HUSK AT AFLÆGGE SVØMMEPRØVE – FØLGENDE FREDAGE KL. 17:00 – 18:00
24/3, 14/4 OG 21/4 (OBS: dette er netop ændret pga. af en træningslejr 31/3).

NYE TIDSPUNKTER FOR ROAFTENER
Mandage og onsdage kl. 17:30.

KLUBAFTEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. 17:30 – MULIGHED FOR ROTUR OG FÆLLES GRILLAFTEN

Carl Dunch og Morten Borg. Foto: Benita Haakonson Dunch.

Sidste ergometer-
regatta i denne sæson

4. marts blev årets sidste Ergometer-regatta, Fynske Mesterskaber, roet. 
David Wandrup tog guld både i dagens regatta og i Mesterskabsturneringen.
Carl Dunch opnåede en sølvmedalje i dagens løb, dog ca 10. sekunder langsommere end bedste tid, ramt af forkølelse som de øvrige deltagere. Emmy var blot 1 sekund fra sin bedste tid. Mai Wandrup var ligeledes meget tæt på en bedste personlig tid.
Carls sølv i dag var ikke den eneste medalje der blev taget hjem med dagens regatta.
I Mesterskabsturneringen var dagens regatta den sidste af tre konkurrencer, der tæller med. Udover Davis guld sluttede Carl igen med at vinde sølv. Emmy fik en 4. plads mens Mai opnåede en for hende og nok også for træneren overaskende bronzemedalje.

/Morten Borg, træner.

Standernedhaling

Lørdag den 29. oktober:
Kl. 14:00 blev resterne af klubstanderen taget ned. Karen Bressing fik langturspokalen, Carl Dunch kilometerpokalen og en sølvåre, Kirsten Sandfeld venskabspokalen, Maiken Petersen Marlenes vandrepokal også kaldet fighter - pokal for at overskride nogle grænser og blive fortrolig med SUP. Endelig fik Claus Petersen Grisen for en næsten - kæntring i 2- åresinrigger med 2 mand i vandet. En dejlig aktiv dag i roklubben.  /Ulla.

Standernedhaling og uddeling af pokaler

Svend Rykær haler standeren ned. Foto: Ulla Petersen.

Karen Bressing modtager langturspokalen.

Carl Dunch med kilometer-pokal. Han fik også sølvåren.

Kirsten Sandfeld modtager venskabspokalen.

Maiken Pedersen fik overrakt fighter-pokalen.

Claus Petersen må spare op i "Grisen".

Arbejdsdag 29. oktober - formiddag

12 medlemmer deltog i roklubbens arbejdsdag. Vi nåede: køkkenrengøring, støvsugning af romaskinerne, svaleefterladenskaber blev fjernet, motorbåd spulet, nye hjørner på huset, fejning i bådehallen mm. Tak for hjælpen - det pyntede!

Åbent hus fredag
29. juli 11:30 – 15:00

Sakskøbing Handelsstandsforening har på den sidste fredag i juli planlagt aktiviteter med udgangspunkt på havnen (spændende sejlture med ”Skjelskør”). Saxkjøbing Roklub vil også gerne markere sommeren og det gode initiativ. Derfor åbner vi dørene i klubhuset, Havnegade 6, og byder inden for og viser alle de muligheder, som en 117 år gammel klub byder på. Vi tilbyder gæsterne at prøve ”det hele” – dvs. ude: robåde af forskellige typer med en eller to årer og med eller uden styrmand, kajakker, Stand Up Paddeling og indenfor i romaskinerne mv. Aktiviteterne på vand kræver, at du kan svømme. Tag gerne noget praktisk tøj på. Alle er velkomne – en gruppe instruktører og hjælpere er parat til at hjælpe vores gæster.

Saxkjøbing Roklub på Sorø-regattaen 2. - 3. juli 2022.

Fra pressemeddelsen:

"David starter i stærk stil med at kvalificere sig til A finalen, med en flot andenplads i sin indledende i singlesculler senior. Det var et stærkt felt David var i, og der var ild i øjnene på David, hvilket plejer at være et godt tegn"
"Carl fik et godt løb og kæmpede side om side med en Holstebro båd, som han dog fik overtaget på på de sidste 70 meter. Og en flot sølvmedalje til samlingen."

Hent pressemeddelsen fra regattaen HER

Foto: Karen Bressing.

Fødselsdagslagkage

Saxkjøbing Roklub fyldte 117 år d. 4. juli. Det blev fejret ved klubaftenen dagen efter. Først en tur på vandet, derefter grillpølser og kartoffelsalat - og naturligvis en stor fødselsdagslagkage, oplyser Karen Bressing, der har taget billedet af den meget store lagkage.

117 års fødselsdag

INDBYDELSE
Tirsdag den 05.07.22 kan Saxkjøbing Roklub fejre 117-års fødselsdag.
Kom og vær med (til ”det hele” eller spisningen):
Kl. 17:30 mødes vi og ror en kort tur
KL. 19:00 er klubben vært ved pølser med tilbehør - kartoffelsalat. Herefter serveres kaffe/te og en stor fødselsdagslagkage, som Karen har lavet.
Tilmelding er nødvendig – enten på opslagstavlen i klubhuset eller på e-mail: ulla@bp-u.dk – meget gerne senest den 3. juli.

Mange hilsner
Pbv
Ulla

Sauna indviet med ekstra dør

Tirsdag den 7. juni  blev vores opgraderede sauna indviet med snoreklipning og afprøvning. Den nye ekstra dør virkede efter hensigten. Så der var rigtig dejlig varmt.
De fremmødte blev trakteret med æblecider med bobler og lækre jordbær.
Mange hilsner
Ulla

Karen Bressing og Bente Rykær. Foto: Ulla Pedersen.

Karen Bressing klipper snoren over. Foto: Ulla Pedersen.

Klubaften med rotur
og indvielse af sauna

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17:30
Saunaen er tømt for diverse indhold (læs højtaleranlæg, klubtrøjer mm.) og den er blevet energioptimeret med ny isoleret dør. Den gamle dør er blevet rykket længere ind. Så nu håber vi, at ovnen kan varme rummet op til en god temperatur inden for en rimelig tid. Dette skal afprøves og fejres.
Vi mødes kl. 17:30 og tager en tur på vandet (her har vi forskellige tilbud – så der er også et til dig). Du kan også tage turen indendørs i romaskinen, cyklen eller løbebånd. Inden vi tager af sted, tænder vi for saunaen.
Efterhånden som folk er retur/færdige med træning er saunaen forhåbentlig ”rigtig dejlig VARM” og kan indvies på bedste vis. Der bydes på noget drikkeligt med ”bobler” og der overvejes snoreklipning mv.
Som altid er du velkommen til at tilkendegive om du kommer – enten på opslagstavlen eller på e-mail til ulla@bp-u.dk.
Med roerhilsen og ønsket en god pinse
Saxkjøbing Roklub / Ulla

Ro- og sangaften 3.  maj 2022. Der var ikke det store fremmøde, men aftenen blev rigtig hyggelig, oplyser formand Ulla Petersen, som har taget billedet.

Arkivfoto.

Standerhejsning

Kære roklubmedlemmer
SÅ BLEV DET FORÅR, KLUBSTANDEREN ER HEJST (tak til Hanne for endnu en flot ny og hel vimpel), og vi har taget fat på endnu en rosæson – forhåbentlig en rekordsæson med rigtig mange aktiviteter i roklubben både ude og inde.

Vi håber at se mange medlemmer tirsdage og/eller torsdage kl. 17:30 til roaftener – aktiviteter på andre dage er velkomne og meldes ud. Måske ses vi til rospinning, i motionsrummet eller til en brovagt.

Vi holder fast i konceptet med en klubaften den 1. tirsdag i måneden. Vi efterlyser dog gode emner til både maj og juni – så meld gerne emner ind til bestyrelsen. Måske skal vi ”bare” tilbage til grillaftener?

Arkivbillede.

Godt nytår:

Kære alle

Håber, at I er kommet godt ind i 2022.

Vi må igen lave indendørs holdtræning. Det betyder, at de forskellige rospinningshold kan starte op igen. Bestyrelsen har dog besluttet at tage nogle forholdsregler – specielt fordi vores motionsrum er lille: Max fem deltagere i romaskinerne af gangen, hvor der bliver lavet god afstand. HUSK at lufte godt ud. Såfremt der er flere, må man benytte bådehallen. Tag gerne kontakt til instruktøren for at aftale nærmere. Egentræning, og træning i små grupper er naturligvis muligt i de ledige tidspunkter.

Der er åben for svømmetræning sammen med de andre vandklubber i gammel Sakskøbing Kommune fredage kl. 17:00 – 18:00. Vi har dog fået følgende besked fra Janne Hansen, Sakskøbing Sportscenter: ”Vær også opmærksomme på, at hallerne nu er underlagt mundbindspligt. Det betyder, at alle på 12 år og opefter skal bære mundbind, fra man kommer ind igennem hoveddøren og indtil omklædningsrummene – og retur igen (altså selvfølgelig ikke, mens man er i vandet)”.

Med roerhilsen og håbet om at vi ses
p.b.v.

Ulla, Saxkjøbing Roklub

Standeren blev halet ned

Standeren blev halet ned 31. oktober i sommerligt vejr.
"Vi havde et par timer til oprydning - forpladsen ryddet- motorbåden kom op- affald fjernet  og almindelig oprydning . En stor tak til alle.
Sommerens resultater kan hentes fra højre spalte.
Pokal for flest kilometer gik til Bente Rykær.
Pokal for flest langturskilometer:  Karen Bressing, der havde besøgt Hellerup Roklub m.m.
Fighter pokal: Carl Dunch.
 Der var ingen som havde point nok til grisen. Formand Ulla Petersen vil samle penge det næste år.
Med Rohilsen:  Svend Rykær".


ARBEJDSDAG OG STANDERSTRYGNING


Søndag den 31. oktober kl. 12:00 – 14:00: arbejdsdag. På to timer kan vi nå en del oprydning, køre på genbrugspladsen, gøre rent mm., hvis vi er mange nok. 
SÅ KOM OG GIV EN HJÆLPENDE HÅND! Svend Rykær styrer ”løjerne”.
Søndag den 31. oktober kl. 14:00 – 16:00: Standerstrygning med efterfølgende pokaloverrækkelse, kaffe og kage. Hvis du vil donere en kage, er du meget velkommen – alt har interesse. Se opslag.

KLUBAFTEN 
Tirsdag den 2. november kl. 19:00 er der BANKO-aften: Vi spiller BANKO om en masse spændende gevinster, som roklubben donerer. Alt afhængig af deltagerantal får man 1-2 plader. Der spilles, indtil alle præmier har fundet en ejer. Vi laver nogle kander te og kaffe – eller giver en sodavand. Vi håber, at der er stemning for et nyt initiativ.

Arbejdsdag, søndag den 31. oktober kl. 10:00 - 14:00 (vi rydder op, kører på genbrugspladsen, gør rent, ordner evt. både mv.)
Standerstrygning afholdes søndag den 31. oktober kl. 14:00 (vi tager klubstanderen (= de sørgelige rester) ned, som tegn på, at sæsonen på vand er slut (der kan dog søges om tilladelse til vinterroning)
Medlemmer i de fire vandklubber i gammel Sakskøbing Kommune har timer i Sakskøbing svømmehal i vinterhalvåret fredage kl. 17:00 – 18:00 – 1. gang fredag den 29. oktober 2021.
Vedrørende rospinning mv. – så har Svend Rykær tidligere sendt info ud.  
Er du i tvivl så spørg!
Med roer-hilsen,
Bestyrelsen/Ulla Petersen. Formand. Saxkjøbing Roklub


Årgangsmesterskaber i Holstebro:

Årgangsmesterskaberne i Holstebro havde deltagelse af Carl Dunch, der lørdag den 14. august opnåede en 3. plads i styrtregn og kraftig vind. Det var blot anden gang, Carl Dunch var til regatta, og derfor var det ungdomstræner Morten Borgs forventning, at Carl blot skulle gennemføre løbene til egen tilfredshed. Det lykkedes til overmål.
Lørdagens løb foregik i styrtende regn og en anselig vindstyrke. Det lod Carl sig dog ikke slå ud af, oplyser Morten Borg. Han kæmpede sig igennem, og på trods af en enkelt ugle (åren sætter sig fast i vandet) lykkedes det ham at ro en meget flot 3. plads hjem.
Søndag var regnen stilnet af, men vinden fortsat kraftig. Uden deltagelse af Carls værste konkurrent gik Carl efter guldet, som han vandt i overlegen stil. 

Lørdagens vindere med Carl Dunch til højre.

Søndag vandt Carl Dunch - i midten - guld i fin stil.

Orientering 14. august:

SVEND RYKÆR - kort om sæsonstart:
Sommeren 2021 startede meget forsigtigt med nedlukninger på grund af CORONA
Vi kunne have rospinning i bådehallen med stor afstand, og hvis vejret var fint, blev det udendørs. Der var en del af vores medlemmer, der mødtes tirsdag og torsdag formiddag.
Vi var få, der roede vinterroning, det blev til 4 personer, der roede 355 km og 3.930 km ergometer.
Standerhejsning blev afholdt d. 27. marts.
Så kom der mere aktivitet på vandet i inrigger, kajak og SUP. Roning og SUP. 27 personer har roet og padlet 2.077 km til dags dato (medio juli). 10 personer har roet 297 km i kajak.
Der er en del af vores medlemmer, der er blevet indendørs i ergometrene.
Vi har deltaget i Aktiv Sommer med 2 - en MINI-roskole og"Sjov på vand” – en ny slags sommerskole.

MAI WANDRUP - om SUP
I Sæsonen 2021 har vi fået en ny disciplin i huset, nemlig Stand Up Paddling, forkortet SUP. Klubben ejer 7 faste boards, der kan bruges af klubbens medlemmer, enten sammen med instruktører på klubaftener eller når man er frigivet i klubben til det, på alle tider indenfor dagligt rofarvand. Når man bruger boardet i klubben kræver det, at man kan svømme 300 meter og at man har fået undervisning i det – enten i klubben eller har et bevis fra en kursus eller lignende.
Stand Up Paddling er en vældig populær strandsport i disse år, hvor man rundt om på strandene ser en del boards. SUP-boardet kan bruges til det, men det kan også bruges til mange andre ting. Det kan bruges til at sejle langture eller til konkurrencer. De fleste lærer forholdsvis hurtigt at stå på boardet og kan ret hurtigt bevæge sig omkring på det, hvilket er fint til en prøvetur. Det er tilgængeligt og de fleste får hurtigt succes.
Men hvis man vil bruge boardet til andet og mere end at stå i strandkanten, så kræver det noget øvelse. Først og fremmest er det en fordel at sejle lige ud i stedet for en mere slingrende sejlads, hvilket er almindeligt blandt de fleste nybegyndere. Det kræver nemlig noget øvelse at sætte padlen lodret i og lave et lodret træk.
Det er en god træning for mave, ryg og skuldre, idet man bruger alle 3 dele i det korrekte tag på boardet.
Afslutningsvis kan det oplyses, at det nye tilbud er kommet i stand via en flot bevilling på 45.000 kr. fra Gildborgsund Kommunes pulje "Bevæg dig for livet" suppleret af tilskud fra Lollandsfonden og OK-fonden.

Standerhejsning

Lørdag d. 27 Marts 2021 kl. 14:00.
På grund af Corona måte vi kun være 25 personer samlet udendørs. Der blev holdt taler af formand Ulla Petersen, Mai Wandrup, Svend Rykær og Morten Borg Jensen.
Kety Smed fotograferede begivenheden.
Vinterens resultater (pdf):
åbner i nye vinduer

Fynske mesterskaber
 i E-regatta 6. marts

 Ungdomstræner Morten Borg Jensen oplyser:

Lørdag den 6. marts roede vi i Saxkjøbing Roklub 3. og sidste afdeling af mesterskabsturneringen, nemlig Fynske mesterskaber. 
Carl Dunch fik en flot andenplads efter et tæt og spændende løb, hvor Carl virkelig skulle overvinde sig selv. Udover den andenpladsen satte han også personlig rekord. 
Også David Wandrup roede et flot løb. Han lå på førstepladsen indtil 1000 meter før mål, men blev derefter overhalet og kom ind på andenpladsen. 
Mai Wandrup havde ligeledes et flot løb. Hun afprøvede en ny taktik, som lykkedes, og  hun gennemførte i en tid der, tangerede hendes personlige rekord. Det rakte til en tiendeplads.
Nu er mesterskabsturneringen afgjort, men resultatet er ikke officielt endnu. 
Men som jeg kan regne det ud, bliver Carl nummer to over alle tre regattaer. David ender ligeledes på en  andenplads efter en vedholdende indsats trods de svære træningsforhold under corona nedlukningen. 
Mai slutter som nummer fire - en flot resultat. 
Pia Petersen kunne ikke være med til de sidste to regattaer. Men da der kun har været tre med i hendes aldersklasse ender hun stadig på en tredjeplads. 
-Alt i alt har vinterens ergometer-regattaer bragt et rigtig fint resultat for Saxkjøbing Roklub, oplyser træner Morten Borg Jensen.

Billedet: Carl Dunch med sølvmedaljen fra Sjællandske mesterskaber.

Ungdomstræner Morten Borg Jensen ønsker David Wandrup tillykke med bronce i Sjællandske mesterskaber i ergometer-roning.
DM i E-regatta 30. januar

 Ungdomstræner Morten Borg Jensen oplyser:

I år kom DM i ergometerroning som alt andet til at stå i Coronaens tegn. Det betød at vi har roet det som E-Regatta i stedet for som normalt hvor det foregår i Gladsaxe hallerne. Her plejer der at være godt fyldt både med tilskuere og konkurrenter og faktisk også alle landsholdsroerne, der har været eller er på vej til OL. Dem måtte vi desværre undvære i år. Men DM har der været alligevel lørdag den 30. januar. Saxkjøbing Roklub deltog med to roere nemlig Carl Dunch i U14 og David Wandrup i U23.

Først i ilden var Carl. Som U14 ror man fire minutter så langt som muligt. Vi havde på forhånd aftalt, at taktikken var at holde arbejdet så jævnt som muligt hele vejen. Det lykkedes super flot og førte til 735 meter roet. Det gav en meget flot 2. plads til Carl. 

Derefter var det Davids tur. Vi havde på forhånd snakket om, at han nok i sit løb kom i menneskehænder. Det må man også sige han gjorde. Han blev nummer 10. Men det er alligevel imponerende, fordi alle der slog ham er mindst et år ældre end ham, nogle endda fire år ældre. Ser man på dem han er lige gammel med var han faktisk den hurtigste. Så holder han bare sin kurve i forbedring, skal han nok komme højere op i tabellen allerede til næste år. 


Billedet: Carl Dunch.

David Wandrup i et koncentreret øjeblik under DM.

Carl Dunch på vej mod anden-pladsen.

David Wandrup var oppe mod ældre roere i DM 30. januar.

E-regatta 9. januar 2021

Roere lader sig ikke kue
af Corona-nedlukningen

Via internettet – hjemme hos sig selv – har Carl Dunch, David Wandrup og Mai Wandrup lørdag gennemført andet del af mesterskabsturneringen i ergometer-roning, de jyske mesterskaber, oplyser træner Morten Borg Jensen.

”Det blev ikke som sidste gang en hyggelig dag i kubben, men via video-samtale har jeg kunnet vejlede en smule. Det er dog ikke det samme som at være i klubben eller i en fyldt hal, hvor der råbes og heppes”.

Carl Dunch, som ror i U13 (så langt som muligt på tre minutter) nåede 703 meter og en fjerdeplads ligesom i første del af mesterskabsturneringen.

David Wandrup ror i U23 i selskab med fire år ældre kolleger. Han klarede en flot tredieplads i hård konkurrence med flere tidligere og nuværende landsholdsroere.

I afdelingen for senior-motionsroere opnåede Mai Wandrup ved en stabil indsats en femteplads i lørdagens turnering.

”Næste gang, vi skal i gang på de digitale slagmarker, er den 30. januar hvor DM i ergometerroning finder sted. Her skal både Carl og David repræsentere klubben.  Næste afdeling af mesterskabsturneringen er de Fynske mesterskaber 28. februar”, oplyser Morten Borg Borg Jensen.

Billedet: David Wandrup.

E-regatta før første gang

 Ungdomstræner Morten Borg Jensen oplyser:

28. november har vi deltaget i første afdeling af en ny ting inden for Dansk Forening for Rosport nemlig E-regatta. Det foregår alt sammen online. så man kobler sit roergometer til en computer og logger ind på en hjemmeside.Det Vi har roet i dag var Sjællandske Mesterskaber. det var første afdeling af en Mesterskabsturnering som består af tre afdelinger nemlig: Sjællandske Mesterskaber den 28/11-20, Jyske Mesterskaber den 1/9-21 og Åbne Fynske Mesterskaber den 6/3-21. D
Det hele foregik i klubben i løbet af i dag hvor vi havde 4. deltagere med nemlig Carl Dunch, David Wandrup, Mai Wandrup og Pia Petersen. De er alle fire tilmeldt alle tre Regattaer. 
Dagens løb blev en stor succes både teknisk og sportsligt. 

Billedet: Carl Dunch.

Yngste mand lagde ud
Carl roede først som den yngste. Han ror i kategorien U13. I den kategori ror man 3 minutter, så langt som muligt. Carl kom i mål på en flot delt 4. plads med 730 meter som resultat.
Det var samtidig Carls første konkurrence for Saxkjøbing Roklub. Hans indsats lover godt for hans fremtid inden for roning.
Så blev det Davids tur. David har været hårdt ramt det sidste års tid af aflysninger. Han var egentlig udtaget til landsholdet og havde gode muligheder for deltagelse til Både VM, EM og NM. Men som bekendt er der noget, der hedder corona, og derfor endte alt med at blive aflyst, og altid først i sidste øjeblik. Så ikke mindre end fire gange har David været i fuld gang med et træningsforløb, som så blev stoppet. Dette har selvsagt været meget hårdt for ham. Derfor er det meget opløftende at se, at han kun er to sekunder fra sin personlige rekord.
Han roede sig nemlig til en meget flot 2. plads i sin nye klasse U23 i tiden 6:26,6 på 2000 meter. Han blev kun slået af Rasmus Linde fra Sorø, som i sommers var til U23 EM i singlesculler. Rasmus og David træner i øvrigt for øjeblikket dobbeltsculler sammen.

Masters konkurrence
Efter de to unge mennesker, var det for første gang i mange år tid til Masters konkurrence i Saxkjøbing Roklub. Først roede Mai Wandrup i kategorien 50+ for kvinder. Hun klarede det rigtig fint og endte på en meget flot 8. plads.
Derefter Var det Pia Petersens tur. Hun roede i kategorien 60 + for kvinder. Pia lagde utrolig stærkt ud fra start, men "døde" lidt til sidst. Ikke desto mindre fik hun en flot 3. plads. 

Læs TV Øst's omtale af Sjællandsmesterskaberne - link, åbner i nyt vindue.

Standeren blev halet ned

Lidt fra sæsonafslutningen den såkaldte standerstrygning
i roklubben søndag den 25. oktober 2020

Søndag sluttede roerne sæsonen på vand efter en mærkelig og anderledes periode præget af Corona-restriktioner så som lukning af klubhus og alle aktiviteter, samt senere åbning med begrænsninger. Og nu står vi måske over for nye restriktioner.

Mange medlemmer har desværre valgt at tage konsekvensen, og har meldt sig ud. Så det har været en meget stille sæson. Vi håber at 2021 kan blive et år, hvor vi bliver flere igen, og hvor vi ud over de kendte aktiviteter i robåde og kajakker også byder på en ny SUP-afdeling (Stand Up Paddeling). Nu har de 7 boards, som er indkøbt for det meste af 45.000 kr., som vi har fået bevilliget af Guldborgsund Kommune fra puljen ”Bevæg dig for Livet”, fået en plads i bådehallen. Vi har fået uddannet 2 instruktører og har en plan for at lokalt kursus i 2021, så det er vores håb, at det bliver en SUPER succes.

Klubbens næstformand Svend Rykær tog resterne af en falmet og af vinden ”forkortet” klubstanderen ned, som tegn på afslutningen af sæsonen på vand. De fremmødte medlemmer mødtes efterfølgende i klublokalet til tørvejr og en kop kaffe/the med lidt sødt.

Svend Rykær gjorde status på sæsonen og uddelte vandrepokaler, gris mv. Klubbens eneste kaproer - David Wandrup havde på trods af Coronaudfordringer roet flest kilometrer og modtog KM-pokalen for at have roet ca. 1200 km, af de i alt ca. 4000 km, som 12 roere havde tilbagelagt i klubbens robåde. 6 personer har nydt Fjorden i kajak og tilbagelagt 574 km.

Langturs-pokalen, som gives til roeren, der har roet flest km uden for klubbens daglige rofarvand, deles i år af 4 roere: Pia H. Petersen, Karen Bressing, Bente og Svend Rykær, der alle har været på tur i farvandet ved Stubbekøbing Roklub og roet 24 km.

Fighter-pokalen gik til David Wandrup – for at holde gejsten oppe på trods af vanskelige forhold, aflyste træninger og stævner mm. I håbet om, at den meget træning kan udmønte sig i en god vintersæson. David har deltaget i et ungdomslandsholdprojekt under Dansk Forening for Rosport og roet dobbeltfirer. Projektet blev desværre nedlagt ”før tid”, da båden ikke kunne komme til af deltage i de store stævner. DFfR valgte nemlig ikke at sende nogen ungdomsroere afsted pga. Corona-krisen.

Kammeratskabspokalen gik til Bente Rykær - for hendes ihærdige forsøg på at ”lokke” nogle flere med på vandet ved at ringe og SMS’e rundt. Nogen er heldigvis blevet ”lokket” – ellers havde det set endnu mere ”sort” ud.

GRISEN (en stor rød sparegris) gives for at lave en dumhed – så som at kæntre, glemme en bundprop eller lignende - gik i år til David Wandrup. Pga. det lave aktivitetsniveau har der ikke været så mange episoder, som bestyrelsen har fået kendskab til, men Davids træner Morten Borg Jensen nævnte noget med en knækket åre. Så David skal det næste år forsøge at ”rasle” nogle penge sammen ved de fælles klubarrangementer, som der desværre bliver færre af pga. forsamlingsforbuddet. Så der er behov for at være kreativ. Eigil Juhl afleverede glad GRISEN og 2.300 kr. til klubkassen til et selvvalgt formål.

Om lørdagen den 24/10 brugte 13 friske medlemmer 5 – 6 timer på en tiltrængt arbejdsdag i roklubben. Der blev ryddet op i bådehallen, lavet opbevaringsplads til de nye SUP-boards, rengjort maskiner i motionsrummet, tømt fryser efter strømafbrydelse, rengjort køleskab og opvaskemaskine, ryddet op i depot, sæbet af mm. Dejligt med så stort et fremmøde og kreativitet i løsning af opgaverne.
Mange roerhilsner,
Saxkjøbing Roklub v/Ulla.

Foto: Her ser du Mai Wandrup ved vores nye SUP-boards og det nye opbevaringssystem.


Mød op i roklubben og hør om medlemsskab, 
Send en mail, eller brug kontaktformularen.

Web: Palle Tørnqvist.
Mobirise, Adobe Dreamweaver.