Roning

Dagligt rofarvand.
Langture.

Fjorden

Sakskøbing Fjord er et både roligt, og smukt afvekslende farvand at ro i. Der er 2,2 sømil eller fire kilometer ad den smalle, afmærkede rende fra Sakskøbing Havn til anløbsbroen ved Oreby Slot og Oreby Mølle.
Her er dejlig natur med enge, skov og marker omkring de velholdte huse. Fuglelivet er rigt. Dansk Ornitologisk Forening har registreret 70 fuglearter.

Hvor kan vi ro?

Som roere holder vi os normalt tæt til kysten. Men det er altid rart at vide, hvor man ror, og hvordan farvandet omkring, og længere ude, ser ud. Hvor går sejlruter og sejlrender med trafik af coastere og lystsejlere? Og hvor må man ikke ro på grund af fuglene og deres ynglepladser.

Langtursreglement hent.Dagligt rofarvand

Herunder ser du Kort & Matrikelstyrelsens søkort over Sakskøbing Fjord i formindsket målestok.

Dagligt rofarvand er fra Sakskøbing Havn til østlig side af Svanevig vest for Bandholm og Rodnæs..
Mobirise

Dagligt rofarvand.

Mobirise

I klubhuset

Mobirise

På vandet

Her er vi


Mød op i roklubben og hør om medlemsskab, 
Send en mail, eller brug kontaktformularen.

Web: Palle Tørnqvist.
Mobirise, Adobe Dreamweaver.

Mobirise website builder - Try here