Fjorden

Det ser du, når du ror

Stenen "Las" ved Rodsnæs.

Gråstrubet lappedykker og blishøne..

Oreby Bro.

Fjorden begynder efter den afmærkede Oreby Rende. Herfra ses tydeligt spiret på Orebygård og længere inde, hele det forladte slot i nederlandsk renæssance-stil, på bagbord side af sejlrenden.
Måske har du allerede bemærket det rige fugleliv i den sydlige del af Smålandsfarvandet, der er udpeget som fuglereservat. Herude ses blandt andet de vældige flokke af knopsvaner, der har fældet fjerene og nu venter på, at de nye gror ud, så fuglene kan flyve igen.
På vandet og i luften færdes fuglene tæt på sejlerne inde i Sakskøbing Fjord. Blishøne, gråand og knopsvane er de talrigeste, men som regel ses også hejrer på fiskejagt langs bredderne og skarve, som hviler sig på pælene - ofte med vingerne slået ud til tørring.
Toppet og gråstrubet lappedykker kan du være heldig at se inderst, hvor fjorden nærmest er et åløb. Her har de ynglet gennem nogle år. Blishønsene træffes overalt i større flokke, undertiden på støjende flugt fra hinanden og sejlerne.
Inde ved Oreby Bro ved fjordens vestlige bred yngler gravænderne, og her lyder ofte strandskadens vedholdende advarsler over sivene. De heldige kan melde om havørne i luften, højt over træerne overfor Oreby Bro.
De ofte observerede fugle omfatter desuden hættemåge, sangsvane, troldand, hvinand, taffeland, stor skallesluger, canadagås og knortegås. I alt har Dansk Ornitologisk Forening opført 86 fuglearter på observationslisten over Sakskøbing Fjord.

Maltrup Skov, til styrbord under indsejling, rummer et beskyttet, mindre naturområde med lysåben skov af bøg og eg. I det tidligere skovfogedhus har Krenkerups forrige ejer, Gorm Reventlow Grinling, sin ”aftægtsbolig”.
Langs fjordens østlige bred ses haver og huse ved Orebyvej mellem Sakskøbing og Oreby Slot. Mange af husene er opført i ”Guldborgland-stil”, som er karakteristisk for huse og gårde under det tidligere Guldborgland Baroni, oprettet 1784 af Orebygård og Berritsgård. Byggeskikken blev indført omkring 1800 af baron Abraham Lehn.

Sakskøbing Fjord har nærmest karakter af et åløb mellem inderhavnen og Maltrup Vænge Lystbådehavn med Sakskøbing Bådelaugs broer og klubhus - vest for fjorden. Bag sivene gemmer sig en 11 hektar stor sø, der opstod ved en oversvømmelse af engarealet i november 2006, men som Guldborgsund Kommune ”ophøjede” til en egentlig sø, som hurtigt fik et rigt fugleliv.Den gravede sejlrende gennem Sakskøbing Fjord er ca. tre meter dyb. Uddybningerne indledtes i 1804. Afmærkningerne passes af sejlklubberne. Ældre sømærker er ”bevaret”. Uden for sejlrenden er vandet lavt.

Sakskøbing og havnen
Sakskøbing Havn ophørte officielt som trafikhavn i 1997. Siden da er de gamle havnebygninger omdannet til bl.a. sundhedscenter i det gule pakhus. Den høje kornsilo er overtaget af Sakskøbing Boligselskab, som i 2000-2001 indrettede 27 lejligheder. På modsatte side, ved pælepladserne, har boligselskabet opført Toldboderne med 40 lejemål.

Havnens bolværk og havneareal blev renoveret frem til kommune- sammenlægningen i 2006. Fra havnen er der ikke langt til byens torv og indkøbsgade. Sakskøbing omtales allerede i 1240. Byen er i dag en livlig handelsby med ca. 4.700 indbyggere. I 1910 blev Sakskøbing Sukkerfabrik opført. Dens siloer ses over byens tage ude fra vandet. Siden 1991 er bygningerne udlejet til private boliger og erhverv. Den sociale institution, Saxenhøj, ligger vest for fjorden. Den drives af Guldborgsund Kommune for hjemløse og folk med behov for psykiatrisk hjælp
Oreby Kro.

Fiskere i sejlrenden.


Mød op i roklubben og hør om medlemsskab, 
Send en mail, eller brug kontaktformularen.

Web: Palle Tørnqvist.
Mobirise, Adobe Dreamweaver.