Roklubben

Saxkjøbing Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport.
DFfR er opdelt i ro-netværk, og vi er medlem af Lolland-Falster netværk (kreds). CVR: 27 92 25 11.

Mobirise

Klubhuset

Efter branden 7. september 2004 har Saxkjøbing Roklub opført et nyt klubhus med mødelokale, køkken, motionsrum, bådehal og toiletter.

Saxkjøbing Roklub er åben tirsdag og torsdag

Åbningstid fra Standerhejsning til 31. August kl. 17:30

Åbningstid fra 01. september til 30. september kl. 17:00

Åbningstid fra 01. oktober til standerstrygning kl. 16:30

Bestyrelsen henstiller til, at alle både er i klubben, i starten af åbningstiderne. Tirsdag og torsdag.

Hvis der ikke er kommet nogen inden, 30 minutter efter åbningstid, må der lukkes.

Vagthavende åbner klubben

Vagthavende er ansvarlig for, at bådehold sammensættes, så der er en styrmand i hver båd. Båden, samt mandskab er indført i roseddel, inden holdet går ud.

Vagthavende skal tilse, at der er redningsveste, bådshage og øsekar i båden.

Vagthavende skal hjælpe med, at bådene kommer forsvarligt på vandet,

Bådholdet tager båden op af vandet, skyller og aftørrer åre og båd, samt rengør svirvler. Sætter båden, redningsveste og sæder på plads

Bådholdet skriver i roseddel, hvor mange km, der er roet, og hvad tid de er kommet ind.

Vagthavende skal holde ro og orden i klubben.


Bestyrelsen

Åbningstider i vinteren 2021-2022. Se herunder.

Mobirise

Materiel pr. 4, maj 2021

Nr 1 LILLEØ Single sculler.
2 SKALØ Single sculler. 
3 RÅGØ Single sculler. 
4 FLATØ Single sculler. 
13 ÅLEN Single sculler.
14 SØSTJERNEN Single sculler. 
15 DYREFOD Edon. 
16 HJELM Ø Edon. 
17 KEJLSØ Edon.
18 LOLLAND Single coastal .
19 SLEIPNER Single sculler kap. 
21 PARTEZ Double sculler .
24 HAVBLIK Double sculler. 
25 MUNIN 2 Gig. 
26 MARSVINET Double sculler. 
27 SÆLHUNDEN Double costal .
30 KINA 4 + double GIG. 
31 HARALDSTED 3 gig m styrmand. 
32 AXEL 3 gig m/styrmand. 
50 ASKØ 2 åres inrigger. 
52 VEJRØ 2 åres inrigger. 
60 ULLA 4 åres inrigger. 
61 HARRY 4 åres inrigger. 
70 FEMØ Kajak. 
71 FEJØ Kajak. 
72 LINDHOLM Kajak. 
73 BOGØ Kajak. 
74 TÆRØ Kajak. 
75 FARØ Kajak. 
76 LOLLE Kajak. 
77 ÆBELØ Kajak. 
78 LOL 2 Kajak. 
79 HAVNEØ Kajak. 
80 SKIDTØ Kajak. 
81 SLOTØ Kajak. 
82 ENEHØJE Kajak.
SYV SUP.Mobirise

Åbningstider, vinter 2021-22

Klubhuset
Bådehallen
Motionsrummet
Balkonen

Oplevelser

To roture er aldrig éns, hvadenten du ror i Sakskøbing Fjord eller i farvande i Danmark eller udlandet.
Skive

Landsmotions-rostævne.

Maribo

Regatta på Maribo Sø.

Berlin

Roning på Havel.

Irland

Kanalroning.

Her er vi


Mød op i roklubben og hør om medlemsskab, 
Send en mail, eller brug kontaktformularen.

Web: Palle Tørnqvist.
Mobirise, Adobe Dreamweaver.

Created with Mobirise