Roklubben

Saxkjøbing Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport.
DFfR er opdelt i ro-netværk, og vi er medlem af Lolland-Falster netværk (kreds).

Mobirise

Klubhuset

Efter branden 7. september 2004 har Saxkjøbing Roklub opført et nyt klubhus med mødelokale, køkken, motionsrum, bådehal og toiletter.

Saxkjøbing Roklub er åben tirsdag og torsdag

Åbningstid fra standerhejsning til 31. august kl. 18:30

Åbningstid fra 1. september til 30. september kl. 18:00

Åbningstid fra 1. oktober til standerstrygning kl. 17:30

Hvis der ikke er kommet nogen inden 30 minutter efter åbningstid, må der lukkes efter rengøringen.

Sculler -, kajak- roning må foretages når vandet er 16 grader varmt, ellers med følgebåd

Vagthavende åbner og lukker klubben, samt tilser at redningsveste, klude er på plads, og lyset er slukket inden der lukkes.

Vagthavende er ansvarlig for at bådene sammensættes så der er en styrmand i hver båd. Båden samt mandskab er indført i bogen inden holdet går ud, og at der bliver skrevet retur

Vagthavende skal hjælpe med, at bådene kommer forsvarligt på vandet, og få bådene forsvarligt op af vandet igen, samt tilse at både, åre og svirvler bliver rengjorte efter brug.

Vagthavende skal holde ro og orden i klubben.

Bestyrelsen

Mobirise

Materiel

Saxkjøbing Roklub råder over inriggere, outriggere og forskellige typer kajakker. Klubben har også anskaffet en Örnvik motorbåd samt en Gig-båd..

Både pr. 7. februar 2017 Saxkjøbing Roklub

1. LILLEØ, single sculler.
2. SKALØ, single sculler.
3. RÅGØ, single sculler.
4. FLATØ, single sculler.
13. ÅLEN, single sculler.
14. SØSTJERNEN, single sculler.
21. PARTEZ, double sculler.
24. HAVBLIK, double sculler.
25. MUNIN, 2 gig.
26. MARSVINET, double sculler.
27. SÆLHUNDEN, costal double.
30. KINA 4 + double. gig.
31. HARALDSTED. 3 gig m styrmand.
32. AXEL, 3 gig m/styrmand
50. ASKØ, 2 åres inrigger.
52. VEJRØ, 2 åres inrigger.
60. ULLA, 4 åres inrigger.
61. HARRY, 4 åres inrigger.
70. FEMØ, kajak.
71. FEJØ, kajak.
72. LINDHOLM, kajak.
73. BOGØ. kajak.
74. TÆRØ, kajak.
75. FARØ, kajak.
76. LOLLE, kajak.
77. ÆBELØ, kajak.
78. LOLLAND, 2 kajak.
79. HAVNEØ, kajak.
80. SKIDTØ, kajak.

Klubhuset
Bådehallen
Motionsrummet
Balkonen

Oplevelser

To roture er aldrig éns, hvadenten du ror i Sakskøbing Fjord eller i farvande i Danmark eller udlandet.
Skive

Landsmotions-rostævne.

Maribo

Regatta på Maribo Sø.

Berlin

Roning på Havel.

Irland

Kanalroning.

Her er vi


Mød op i roklubben og hør om medlemsskab, 
Send en mail, eller brug kontaktformularen.

Web: Palle Tørnqvist.
Mobirise, Adobe Dreamweaver.

Site was created with Mobirise